Naša materská škola sa nachádza v prekrásnom, kľudnom prostredí mestskej časti Bratislava-Ružinov, v lokalite Prievoz. Sme 6 triedna materská škola s právnou subjektivitou. Budova, v ktorej sídlime je dvojpodlažná. Veľkou pýchou a plusom pre našu materskú školu je veľká záhrada, plná listnatých i ihličnatých stromov. Je miestom nielen pre hry a zábavu detí, ale i miestom pre spoločné akcie celej školy.

Novinky a oznamy

Kurz lyžovania

Kurz lyžovania pre prihlásené deti 5. a 6. triedy sa uskutoční  v termíne od 13.01. do 18.01.2019 v lyžiarskom stredisku SKI Gavurky - Terchová. Odchod : Autobus CK AZAD- nedeľa 13.01.2019 - o 7:45 hod. Dostaviť sa treba do 7:30 hod.  Príchod - 18.01.2019 - okolo 17:00 hod.   Orientačný zoznam vecí nájdete tu.

Celý článok

Vianočná besiedka

 Vážení  rodičia!

 Vianočná besiedka spojená s vianočným bazárom sa uskutoční dňa 18.12.2018. Srdečne Vás všetkých pozývame!

15:30 - 1.2.3.4. trieda

16:00 - 5. a 6. trieda

Celý článok

Mikuláš v MŠ

Milé deti!

Dňa 6.12.2018 v doobedných hodinách zavíta do našej materskej školy Mikuláš, čert a anjel.

Celý článok

Prerušenie prevádzky MŠ

Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ Šťastná bude prerušená v čase od 24.12.2018 do 07.01.2019. Prevádzka začne opäť 08.01.2019.

Celý článok

Beseda s psychologičkou

Vážení rodičia! Dňa 6.11.2018 o 16:00 hod sa  pre rodičov detí  5.a 6.triedy  uskutoční beseda  s detskou psycholgičkou na tému "Školská spôsobilosť...

Celý článok