Prázdniny

Organizácia šk. roka 2018/2019:

Školský rok začína 01.09.2018. Prevádzka MŠ začína v pondelok 03.09.2018. Prevádzka v MŠ počas školských prázdnin je nasledovná:

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas jesenných prázdnin: 31.10.2018 a 02.11.2018

Prerušenie prevádzky MŠ počas vianočných prázdnin: 24.12.2018 - 07.01.2019.  Prevádzka začne opäť v utorok 08.01.2019

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas jarných prázdnin: 25.02.2018 - 01.03.2019

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas veľkonočných prázdnin: 18.04 2019 a 23.04. 2019

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin: