Mikuláš v MŠ

Mikuláš v MŠ

6. december 2018 09:00

Milé deti!

   Dňa 6.12.2018 navštívi našu materskú školu Mikuláš s čertom a anjelom.