Zahájenie šk. roka 2018/2019

Zahájenie šk. roka 2018/2019

16. október 2018

V tomto školskom roku otvárame pre Vaše deti 6 tried - 2 triedy - Včielky a Mackovia pre 3 - 4 ročné deti.....2 triedy - Žabky a Lienky pre 4- 5 ročné deti, a dve triedy- Zajkovia a Sovičky pre predškolákov. Prevádzka našej MŠ začína o 6:30 hod. a končí o 17:00 hod. Príchod detí do MŠ je najneskôr do 8.00 hod.., kedy sa MŠ uzamyká . Deti 1. a 2. triedy - Včielky a Mackovia absolvujú v čase od 03.09. do 07.09. 2018 adaptačný pobyt - to znamená, že všetci pôjdu domov hneď po obede - o 11:30 hod.

ČO POTREBUJE VAŠE DIEŤA PRI NÁSTUPE DO MŠ?

DOKLADY: DOSTANETE PRI NÁSTUPE U TRIEDNEJ UČITEĽKY

1. Informácie o dieťati 2. Dotazník pre rodičov 3. Splnomocnenie o preberaní dieťaťa z MŠ - ak bude dieťa z MŠ preberať iná osoba, ako zákonný zástupca 4. Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia 5. Evidenčný list dieťaťa 6. Zápisný lístok do jedálne 7. Súhlas so spracovaním osobných údajov 8. Fotokópiu karty poistenca

AK MÁ DIEŤA AKÚKOĽVEK ALERGIU, ALEBO OBMEDZENIA V STRAVE, TREBA PRINIESŤ LEKÁRSKE POTVRDENIE!!!!

OSOBNÉ VECI DIEŤAŤA:

1. Papučky, alebo zdravotné sandále - NIE šlapky, ani kroksy 2.Náhradné veci do skrinky - spodné prádlo,ponožky, pančuchy, tepláky, tričko 3. Pyžamo 4. Hygienické vreckovky - 1 celé balenie po 10 ks 5. Ochrannú podložku na matrac - Ak treba... 6. Igelitovú tašku na znečistené prádlo 7. Obľúbenú hračku na spanie

VŠETKY VECI TREBA DEŤOM PODPÍSAŤ!!! PROSÍME RODIČOV, ABY DEŤOM NEDÁVALI DO MŠ ŽIADNE JEDLO, NÁPOJE, SLADKOSTI A ŽUVAČKY!!!