Školský poriadok

Školský poriadok pre rok 2018/2019 si môžete v kompletnom znení stiahnuť tu.