Naša materská škola sa nachádza v prekrásnom, kľudnom prostredí mestskej časti Bratislava-Ružinov, v lokalite Prievoz. Sme 6 triedna materská škola s právnou subjektivitou. Budova, v ktorej sídlime je dvojpodlažná. Veľkou pýchou a plusom pre našu materskú školu je veľká záhrada, plná listnatých i ihličnatých stromov. Je miestom nielen pre hry a zábavu detí, ale i miestom pre spoločné akcie celej školy.

Novinky a oznamy

Zoznam prijatých detí

Zoznam prijatých detí na školský rok 2020/2021

Celý článok

Pokyny k nástupu detí do MŠ k 02.09.2020 si stiahnete TU

Pokyny k nástupu detí do MŠ k 02.09.2020    Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti                                                           ...

Celý článok

Prevádzka MŠ počas leta 2020

 01.07.2020 – 31.07. 2020 – MŠ otvorená v obmedzenom režime -  5 tried po 12 detí  01.08.2020 – 31.08. 2020 – MŠ zatvorená.  Náhradná MŠ len...

Celý článok

Otvorenie materskej školy - 1. júna 2020 + pokyny k nástupu do MŠ

 Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1. júna 2020...

Celý článok

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2020/2021

Žiadosti do materskej školy budeme prijímať od 04.05. do 07.05.2020  1. elektronicky ( elektronická prihláška je vložená nižššie) 2. na emailovej...

Celý článok