Naša materská škola sa nachádza v prekrásnom, kľudnom prostredí mestskej časti Bratislava-Ružinov, v lokalite Prievoz. Sme 6 triedna materská škola s právnou subjektivitou. Budova, v ktorej sídlime je dvojpodlažná. Veľkou pýchou a plusom pre našu materskú školu je veľká záhrada, plná listnatých i ihličnatých stromov. Je miestom nielen pre hry a zábavu detí, ale i miestom pre spoločné akcie celej školy.

Novinky a oznamy

Prevádzka MŠ počas letných mesiacov

Rozhodnutie MČ Bratislava - Ružinov o prevádzke materských škôl nájdete tu.

Celý článok

Zmena - výška príspevku na čiastočnú úhradu

POZOR ZMENA!

Výška príspevku na čiastočnú úhradu v školskom roku 2021/2022 sa mení podľa vyhlásenia Mestskej časti Bratislava Ružinov nasledovne: Oznam MČ Ružinov

Celý článok

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2021/2022 

Žiadosť o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelánie                                                                                                                                                                                                                

Celý článok