Naša materská škola sa nachádza v prekrásnom, kľudnom prostredí mestskej časti Bratislava-Ružinov, v lokalite Prievoz. Sme 6 triedna materská škola s právnou subjektivitou. Budova, v ktorej sídlime je dvojpodlažná. Veľkou pýchou a plusom pre našu materskú školu je veľká záhrada, plná listnatých i ihličnatých stromov. Je miestom nielen pre hry a zábavu detí, ale i miestom pre spoločné akcie celej školy.

Novinky a oznamy

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2021/2022 

Žiadosť o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelánie                                                                                                                                                                                                                

Celý článok

PREVÁDZKA MŠ od 08.02.2021

ROZHODNUTIE MČ BRATISLAVA RUŽINOV   VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI 

Celý článok