Naša materská škola sa nachádza v prekrásnom, kľudnom prostredí mestskej časti Bratislava-Ružinov, v lokalite Prievoz. Sme 6 triedna materská škola s právnou subjektivitou. Budova, v ktorej sídlime je dvojpodlažná. Veľkou pýchou a plusom pre našu materskú školu je veľká záhrada, plná listnatých i ihličnatých stromov. Je miestom nielen pre hry a zábavu detí, ale i miestom pre spoločné akcie celej školy.

Novinky a oznamy

OZNAM

Rozhodnutie ministra školstva,vedy,  výskumu a športu

Celý článok

Prerušenie prevádzky MŠ počas vianočných sviatkov

Prevádzka MŠ je v termíne od 21.12.2020 do 08.01. 2021 prerušená. Začíname opäť  11.01.2021.

Celý článok

Podmienky vstupu do MŠ od 3.11.2020

 Vstup do budovy MŠ len osobám , ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom testu!

 Vyhlásenie o bezinfekčnosti  - platné od 3.11.2020 ( na stiahnutie)

 

Celý článok

Zoznam prijatých detí

Zoznam prijatých detí na školský rok 2020/2021

Celý článok