Naša materská škola sa nachádza v prekrásnom, kľudnom prostredí mestskej časti Bratislava-Ružinov, v lokalite Prievoz. Sme 6 triedna materská škola s právnou subjektivitou. Budova, v ktorej sídlime je dvojpodlažná. Veľkou pýchou a plusom pre našu materskú školu je veľká záhrada, plná listnatých i ihličnatých stromov. Je miestom nielen pre hry a zábavu detí, ale i miestom pre spoločné akcie celej školy.

Novinky a oznamy

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2020/2021

Oznámenie o prijímaní detí do MŠ na šk. rok 2020/2021

Celý článok

Kurz korčuľovania

Kurz korčuľovania pre deti 5. a 6. triedy sa ukutoční v termíne od 13.02. do 24.03.2020 na Zimnom štadióne V. Dzurillu v Bratislave. Odchod detí  je...

Celý článok