Naša materská škola sa nachádza v prekrásnom, kľudnom prostredí mestskej časti Bratislava-Ružinov, v lokalite Prievoz. Sme 6 triedna materská škola s právnou subjektivitou. Budova, v ktorej sídlime je dvojpodlažná. Veľkou pýchou a plusom pre našu materskú školu je veľká záhrada, plná listnatých i ihličnatých stromov. Je miestom nielen pre hry a zábavu detí, ale i miestom pre spoločné akcie celej školy.

Novinky a oznamy

Komplexné vyšetrenie školskej spôsobilosti

Vážení rodičia, v prípade záujmu o komplexné vyšetrenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa, sa môžete objednávať na mailovej...

Celý článok

OZNAM - VSTUP DO MŠ V REŽIME OP

Vážení rodičia,

Podľa nového školského semaforu sa musíme riadiť novými pravidlami a  do budovy MŠ môžu  vstupovať iba rodičia v režime OP (očkovaný, prekonaný). Ak nepatríte do tejto skupiny , môže Vaše dieťa chodiť aj naďalej do MŠ, avšak za určitých podmienok.Zo strany rodičov je potrebné zabezpečiť osobu v režime OP, ktorá bude ich dieťa sprevádzať do MŠ a z MŠ. K tomu je potrebné doložiť splnomocnenie pre dané osoby. Ak takúto osobu nemáte , dieťa prevezme pred MŠ  zodpovedný zamestnanec MŠ. Prosíme rodičov o vzájomnú toleranciu.

 

 

 

Celý článok

Prerušenie prevádzky MŠ počas Vianočných sviatkov

Mestská časť Bratislava-Ružinov v zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. prerušuje prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov v nasledovných dňoch mesiaca december 2021 a január 2022:

Celý článok