Lekári

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Mgr. Alexandra Mravcová - psychológ

Nevädzova 7

821 01 Bratislava

Tel.:+421/02/43632588

E-mail mravcova@cpppapba2.sk

 

ZUBKA s.r.o. - Zubná ambulancia pre deti. Spojená škola Bachova 4.
Tel. č. - 02 43420049 - MUDr. Váleková Zuzana