Prázdniny

Organizácia šk. roka 2019/2020:

Školský rok začína 01.09.2019. Prevádzka MŠ začína v pondelok 02.09.2019. Prevádzka v MŠ počas školských prázdnin je nasledovná:

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas jesenných prázdnin: 30.10.2019 a 31.10.2019

Prerušenie prevádzky MŠ počas vianočných prázdnin: 23.12.2019 - 07.01.2020.  Prevádzka začne opäť v stredu 08.01.2020

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas jarných prázdnin: 17.02.2020 - 21.02.2020

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas veľkonočných prázdnin: 09.04 2020 a 14.04. 2020

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin: Upresníme neskôr