Prázdniny

Organizácia šk. roka 2021/2022:

Školský rok začína 01.09.2021. Prevádzka MŠ začína vo štvrtok 02.09.2021. Prevádzka v MŠ počas školských prázdnin je nasledovná:

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas jesenných prázdnin:  28 10.2021 a 29.10.2021

Prerušenie prevádzky MŠ počas vianočných prázdnin: 23.12.2021 - 07.01.2022.  Prevádzka začne opäť v pondelok 10.01.2022.

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas jarných prázdnin: 28.02.2022- 04.03.2022  

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas veľkonočných prázdnin: 14.04 2022 a 19.04. 2022

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin: 01.07. 2022 - 29.07.2022  a 30.a 31.08.2022 

 

OZNÁMENIE MŠ - LETO 2022