Prázdniny

Organizácia šk. roka 2020/2021:

Školský rok začína 01.09.2020. Prevádzka MŠ začína v stredu 02.09.2020. Prevádzka v MŠ počas školských prázdnin je nasledovná:

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas jesenných prázdnin:  29 10.2020 a 30.10.2020

Prerušenie prevádzky MŠ počas vianočných prázdnin: 21.12.2020 - 08.01.2021.  Prevádzka začne opäť v pondelok 11.01.2020.

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas jarných prázdnin: 01.03.2021- 05.03.2021  

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas veľkonočných prázdnin: 01.04 2021 a 06.04. 2021

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin: 01.07.2021 - 31.07.2021 - MŠ otvorená

01.08.2021 - 31.08.2021 - prerušená prevádzka MŠ ( MŠ zatvorená)