Prázdniny

Organizácia šk. roka 2020/2021:

Školský rok začína 01.09.2020. Prevádzka MŠ začína v stredu 02.09.2020. Prevádzka v MŠ počas školských prázdnin je nasledovná:

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas jesenných prázdnin:  29 10.2020 a 30.10.2020

Prerušenie prevádzky MŠ počas vianočných prázdnin: 23.12.2020 - 07.01.2021.  Prevádzka začne opäť v piatok 08.01.2021

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas jarných prázdnin: 01.03.2021- 05.03.2021  

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas veľkonočných prázdnin: 01.04 2021 a 06.04. 2021

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin: Upresníme neskôr