Prázdniny

Organizácia šk. roka 2022/2023:

Školský rok začína 01.09.2022. Prevádzka MŠ začína v pondelok 05.09.2022. Prevádzka v MŠ počas školských prázdnin je nasledovná:

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas jesenných prázdnin:  28 10.2022 až 31.10.2022 

Prerušenie prevádzky MŠ počas vianočných prázdnin: 23.12.2022 - 07.01.2023.  Prevádzka začne opäť v pondelok 09.01.2023.

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas jarných prázdnin: 20.02.2022- 24.02.2023. 

Obmedzenie prevádzky MŠ na 2 triedy počas veľkonočných prázdnin: 06.04 2023 a 11.04. 2023

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin: aktualizujeme neskôr

   

OZNÁMENIE MŠ - LETO 2022