Včelárske múzeum - Kráľová pri Senci - 5.a 6. trieda

Včelárske múzeum - Kráľová pri Senci - 5.a 6. trieda

Kráľová pri Senci
20. jún 2019 08:00 - 12:30