Schôdza Rodičovského združenia

Schôdza Rodičovského združenia

MŠ - školská jedáleň
3. september 2019 16:00 - 17:00

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na schôdzu Rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 03.09.2019 o 16:00 hod. v školskej jedálni.

Program: Zahájenie šk. roka 2019/2020

Oboznámenie sa so školským poriadkom

Poplatky v MŠ

Krúžková činnosť

Akcie v MŠ

Diskusia

Záver