Enviromentálna výchova - Poľné zvieratká - MŠ Hraničná