Školský rok 2019/2020

Školský rok 2019/2020

31. august 2019

Milí rodičia a deti!

 

 

 

Už o pár dní sa skončia letné prázdniny a začne sa nový školský rok 2019/2020. K jeho zahájeniu Vám prinášame zopár užitočných informácií. Prevádzka MŠ začína 02.09.2019 od 6:30 hod. do 17:00 hod. Novoprijatým deťom doporučejeme prísť medzi 7:15 - 8:00 hod. Informáciu o zaradení dieťaťa do konkrétnej triedy sa dozviete na nástenke v šatni, a do 02.09.aj na našom školskom  fb. - MŠ Šťastná/OZ Šťastík.

Do budovy MŠ sa dostanete elektronickým čipom, ktory si rodičia novoprijatých detí zakúpia u triednej učiteľky - 1ks - 7 €. Ostatní rodičia si čip zamenia - kus za kus u triednej učiteľky.

Triedy Včielok a Žabiek - (novoprijaté 3 ročné deti) absolvujú 1. týždeň adaptačný pobyt - to znamená, že v MŠ budú len do 11:30 hod.

POPLATKY v MŠ sa od 01.09.2019 menia nasledovne.

ŠKOLNÉ - 24 € - Platí sa mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci bez možnosti platiť za viac mesiacov naraz !!!!!

Číslo účtu - SK 73 0200 0000 0026 9134 0651

STRAVNÉ - 1 deň - 1,54 € +13 € réžia mesačne

Platí sa paušálne 45 € mesačne

Číslo účtu: SK10 0200 0000 0016 4610 2959

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE - Platí sa 1x ročne 100€ , alebo 2x polročne 50 € - september a január

Číslo účtu: SK. SK40 5200 0000 0000 0837 8972

UPOZORNENIE!!!!!!!

Deti, ktoré k 31.08.2019 dovŕšili vek 5 rokov, NEPLATIA školné, ani stravné. Platia školskej jedálni len poplatok 13 € mesačne - réžiu.

ČO POTREBUJE DIEŤA PRI NÁSTUPE DO MŠ ?

Papuče, pyžamo, náhradné veci – (tričko, tepláky, tielko, nohavičky, slipy, ponožky), 1 balenie papierových vreckoviek – 10 x 10 ks, igelitovú podložku na posteľ - najmladšie deti – 1. a 2. trieda, prefotený preukaz poistenca dieťaťa. Ostatné písomnosti ako Informácie o dieťati, dotazník dieťaťa, splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ, Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, Evidenčný lístok , Zápisny lístok do školskej jedálne, dostanete od pani učiteľky hneď pri nástupe do MŠ.

Zároveň Vás všetkých pozývame na schôdzu Rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 03.09.2019 o 16:00 hod. v školskej jedálni.

Tešíme sa na Vás!