Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

10. marec 2020

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP