Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP