Komplexné vyšetrenie školskej spôsobilosti

Komplexné vyšetrenie školskej spôsobilosti

19. marec 2022

Vážení rodičia,

 


v prípade záujmu o komplexné vyšetrenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa, sa môžete objednávať na mailovej adrese:mravcova@cpppapba2.sk, kde následne dostanete pridelený termín s podmienkami vyšetrenia. Vyšetrenie bude prebiehať v malej skupinke detí v našom zariadení CPPPaP Nevädzová 7 v súlade s aktuálnymi preventívnymi opatreniami.

Vyšetrenie školskej spôsobilosti nie je povinné, odporúčame ho najmä predškolákom, ktorí sú narodení v letných mesiacoch (júl – august 2016), a deťom, ktorých rodičia uvažujú o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ  (napr. dieťa má významné ťažkosti v reči/grafomotorike/správaní, má krátku výdrž pozornosti, pri činnostiach neobsedí, je hravé, má, problémy so separáciou alebo socializáciou, emocionálne ťažkosti, prípadne iné zdravotné problémy…).

Vyšetrenie zároveň odporúčame aj deťom, ktoré sa zúčastnili depistážneho vyšetrenia  a bolo im v záveroch z našej strany odporúčané absolvovať komplexné vyšetrenie školskej spôsobilosti v jarných mesiacoch 2022.

 

Do e-mailu je pri prihlasovaní potrebné uviesť:

Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia dieťaťa:
MŠ:
Dôvod vyšetrenia: posúdenie školskej spôsobilosti/predčasné zaškolenie/ zaradenie do prípravného ročníka ZŠ
Meno a priezvisko zákonného zástupcu a jeho telefonický kontakt: