Otvorenie MŠ od 12.04.2021

Otvorenie MŠ od 12.04.2021

10. apríl 2021

Vážení rodičia,

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy a výskumu, bude MŠ otvorená od 12.04.2021 pre deti všetkých zákonných zástupcov. V prevádzke bude všetkých 6 tried.

Rodič je naďalej povinný predkladať - Čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti, a je povinný preukázať sa neg. testom na Covid nie starším, ako 7 dní.

Je potrebné naďalej dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.