Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v MŠ na školský rok 2023-2024

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v MŠ na školský rok 2023-2024

30. marec 2023

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v MŠ na školský rok 2023-2024