Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2020/2021