Podmienky vstupu do MŠ od 3.11.2020

Podmienky vstupu do MŠ od 3.11.2020

2. november 2020

Vážení rodičia,

Po celoplošnom testovaní, keď príde dieťa do materskej školy je potrebné priniesť vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti aktualizované ministerstvom školstva, vyplňuje sa dátum nástupu do materskej školy po testovaní, (ak príde zajtra, vyplníte dátum 03.11.2020). 

Pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ je potrebné preukázať sa negatívnym testom.

 Ak ste mali pozitívny výsledok testovania, bezodkladne nám to oznámte.

Základné usmernenia:

Pozitívny zákonný zástupca, alebo člen domácnosti: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

Negatívny zákonný zástupca: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

Netestovaný zákonný zástupca: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia. Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ po dobu 10 dní. 

Podmienky vstupu do materskej školy: https://www.minedu.sk/data/att/17779.pdf