Pokyny k nástupu detí do MŠ k 02.09.2020 si stiahnete TU

Pokyny k nástupu detí do MŠ k 02.09.2020 si stiahnete TU

26. august 2020

Pokyny k nástupu detí do MŠ k 02.09.2020 

 

 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti                                                                                                                  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom šk. roka 2020/2021