Prevádzka MŠ počas leta 2020

Prevádzka MŠ počas leta 2020

3. jún 2020

 

01.07.2020 – 31.07. 2020 – MŠ otvorená v obmedzenom režime -  5 tried po 12 detí

  01.08.2020 – 31.08. 2020 – MŠ zatvorená.  Náhradná MŠ len v nevyhnutnom prípade .

Prosíme rodičov, aby nám obratom dali vedieť, kto nutne  potrebuje MŠ v júli  -  presne  kedy –

konkrétne dátumy,  a kto v auguste. ( Náhradná MŠ – ešte nevieme,  ktorá MŠ bude otvorená.)

Ak bude počet detí vyšší, ako kapacita MŠ, budeme musieť pristúpiť k výberu detí na základe kritérií

vydaných ministrom školstva.

Svoj záujem o MŠ píšte na našu e-mailovú adresu  - stastik26@gmail.com  do piatku – 05.06.2020.

 Do predmetu správy napíšte  – Letné prázdniny + meno dieťaťa

Ďakujeme!