Oznámenie o prijímaní žiadostí na školský rok 2022/2023