Otvorenie materskej školy - 1. júna 2020 + pokyny k nástupu do MŠ

Otvorenie materskej školy - 1. júna 2020 + pokyny k nástupu do MŠ

27. máj 2020

 

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov

Rozhodnutie starostu  - spustenie prevádzky škôl

Prevádzka materskej školy sa bude riadiť opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

Pokyny k nástupu do MŠ - 1. júna 2020

Vyhlásenie o bezinfekčnosti