O škôlke

Naša materská škola sa nachádza v prekrásnom, kľudnom prostredí mestskej časti Bratislava-Ružinov. Od 1.1.2010 sme sa osamostatnili a sme materskou školou s právnou subjektivitou. Budova, v ktorej sídlime je dvojpodlažná. Nachádza  sa v nej  6 tried so samostatnými šatňami, umyvárkami a WC, školská kuchyňa a jedáleň. Veľkou pýchou a plusom pre našu materskú školu je veľká záhrada, plná ovocných, listnatých i ihličnatých stromov. Je miestom nielen pre hry a zábavu detí, ale   i miestom pre spoločné akcie celej školy.