OZ Šťastík

Občianske združenie Šťastík

kontakt: 
MŠ Šťastná 26, 821 05 Bratislava 
tel.: 02/4342 4791 
e-mail: helena.fajtova@gmail.com
IČO: 30867631 
DRČ: 2022247095 
IBAN: SK15 1100 0000 0026 6770 4128

 

Občianske združenie je registrované v Zozname prijímateľov 2% podielu zaplatenej dane na rok 2022 za zdaňovacie obdobie roku 2021). 

Naše občianske združenie je vo svojej činnosti odkázané na finančnú pomoc a príspevky. Jednou z možností je aj darovanie 2% z daní. 

Údaje potrebné k darovaniu 2% daní:

IČO: 30867631

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Šťastík

Adresa: Šťastná 26, 821 05 Bratislava