Personál

Vedenie školy

Fajtová Helena - riaditeľka MŠ
Hanczková Viera - zástupkyňa MŠ

 Pedagogickí zamestnanci MŠ - učiteľky

Švecová Mária
Gregorcová Františka
Klimová Iveta
Molnárová Marianna
Kürthová Antónia
Pilátová Ľubica
Čeporanová Veronika
Záškvarová Adriana
Kilimajerová Anna
Lanciková Viktória

 Nepedagogickí zamestnanci MŠ                                                                                                                                                            prevádzkové pracovníčky:

Szabóová Viola                                                                                                                                                                                                    Uhrová Oľga                                                                                                                                                                                                                Kuracinová Renáta

školská jedáleň:

Ducárová Mária - vedúca školskej jedálne                                                                                                                                              Komorová Mária - hlavná kuchárka                                                                                                                                                        Vavrinčíková Mária                                                                                                                                                                                           Fuleková Lucia