Personál

Vedenie školy

Fajtová Helena - riaditeľka MŠ
Hanczková Viera - zástupkyňa MŠ

 Pedagogickí zamestnanci MŠ - učiteľky

Sadloňová Jana
Holčíková Adriána
Klimová Iveta
Molnárová Marianna
Kürthová Antónia
Pilátová Ľubica
Záškvarová Adriana
Gáľová Veronika
Farkašová Jana                                                                                                                                                                                                        Špircová Anna                                                                                                                                                                                          Holčíková Anna                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Nepedagogickí zamestnanci MŠ 

Prevádzkoví zamestnanci                                                                                                                          

 Uhrová Oľga                                                                                                                                                         

 Kuracinová Renáta                                                                                                                                       

 Poláková Natália

školská jedáleň:

Kubičinová Renáta - vedúca školskej jedálne                                                                               

 Hanakovičová Kvetoslava - hlavná kuchárka                                                                                             

 Dujničová Mária                                                                                                                                                

 Hvorecká Zuzana