Rada školy

Zloženie rady školy:

Zástupcovia zákonných zástupcov:

Jana Parízková - predseda

Jozef Hrdlica

Diana Badová

Lucia Gašparovičová

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov MŠ:

Ľubica Pilátová

Adriana Záškvarová -  podpredseda

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov MŠ:

Mária Dujničová

 

Zástupcovia zriaďovateľa:

Ing. Monika Ďurajková

Mgr. Ján Buocik

RNDr. Michal Sebíň, PhD.

Karolína Lupták Sigmundová, MSc.