Školský poriadok

Školský poriadok pre rok 2020/2021 si môžete v kompletnom znení stiahnuť tu.