Školský poriadok

Školský poriadok pre rok 2019/2020 si môžete v kompletnom znení stiahnuť tu.