Správa o VVČ

 

Správa o výsledkoch výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok 2019 - 2020

Správa o výsledkoch  výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2018 - 2019

Správa o výsledkoch výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok 2017- 2018