Angličtina

Angličtina AJAJ

Náš program je rozdelený do 3 stupňov čo umožňuje, aby sa deti učili cudzí jazyk už 3 roky pred nástupom do školy.

1. stupeň je určený pre deti, ktoré s angličtinou začínajú.
2. stupeň je určený pe deti, ktoré sa na hodinách angličtiny stretávali už minulý školský rok a tento rok na nich čakajú nové pesničky, príbehy, hry a rôzne aktivity.
3. stupeň je určený pre deti, ktoré nasledujúci školský rok nastupujú do školy.

Pre všetky stupne máme vypracované vlastné materiály a každé dieťa vždy po skončení hodiny obdrží písomnú informáciu, pomocou ktorej informujeme rodičov o tom, čo deti na hodinách robia a čo sa učia.

Rozsah výučby:
2-krát týždenne 30 minút (1 vyučovacia hodina)
30 vyučovacích hodín za jeden polrok
Začiatok kurzu je 

Rozvrh: Utorok a štvrtok:
14:05-14:35 - 4.trieda - 
14:35-15:05 - 5. trieda - 
15:10 - 15:40 - 6. trieda - 

Cena:
 €/polrok vrátane študijného materiálu
školné treba uhradiť prevodom na účet

Deti treba na kurz prihlásiť elektronicky do .......................- informácie sú na nástenke v šatni

Viac informácií:
www.ajaj.sk, (+421) 905 757 296, Mgr. Andrea Jergencová