Tanečný krúžok Slnečnica

Tanečný krúžok SLNEČNICA

Organizácia krúžku:

1x týždenne, 30 minút, október - jún

Piatok:    9:45 - 3. a 4. trieda     10:15 - 5.a 6. trieda

začíname 6.10 2019

Učiteľka: Mgr. Janka Masaryková

Cena: 12 € / mesiac