Tanečný krúžok Slnečnica

Tanečný krúžok SLNEČNICA

Organizácia krúžku:

1x týždenne, 30 minút, október - jún

Piatok:    9:15 -  4. trieda     10:00 - 5. trieda    10: 45 - 6. trieda

začíname :

Učiteľka: Mgr. Janka Masaryková

Cena:  € / mesiac