Tanečný krúžok Slnečnica

Tanečný krúžok SLNEČNICA

Organizácia krúžku:

1x týždenne, 30 minút, október - jún

začíname : 7.10.2022

Učiteľka: Mgr. Janka Masaryková

Cena:15 € / mesiac