Tvorivé dielničky

Tvorivé dielničky

Tvorba, kreslenie, modelovanie, hra s rôznymi materiálmi a rozvoj zručností.

Cena: 20 € mesačne

Krúžok bude prebiehať vždy v pondelok od 15:15 hod. 

Začíname :  2.10.2023

Info:  Ing. Silvia Krkošková, 0903 258 883, 0948 258 883, topart@topart.sk