Tvorivé dielničky

Tvorivé dielničky

Tvorba, kreslenie, modelovanie, hra s rôznymi materiálmi a rozvoj zručností.

Cena:
I. polrok október až december - 
II. polrok zvýhodnená cena pre pokračujúce deti -
pre novoprihlásené deti - celý rok

Krúžok bude prebiehať vždy v pondelok od 15:15 hod. 

Začíname : 03.10.2022

Info:  Ing. Silvia Krkošková, 0903 258 883, 0948 258 883, topart@topart.sk