Čestné vyhlásenie pre zber údajov 2020/2021

Čestné vyhlásenie pre zber údajov 2020/2021