Oznámenie o výnimke z karantény

Oznámenie o výnimke z karantény