Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ