Zmluvy

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011 v súlade zákona č. 546/2010 Z.z., a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

MŠ Šťastná si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty. Ide o dokumenty, ktoré materská škola netvorí a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme - ako naskenované texty, prípadne formou obrázkov uložených v súbore PDF. 

ZMLUVY - 2022

Zmluva - Interiérové vybavenie Materskej školy  Šťastná 26, elok. pracovisko Hraničná 22

Zmluva - Gastro vybavenie kuchyne Materskej školy Šťastná 26, elok. pracovisko, Hraničná 22

OBJEDNÁVKY - 2022

Objednávka č.4

Objednávka č. 3

Objednávka č. 2

Objednávka č. 1

2021

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb zo dňa 07.12.2021 - KONICA MINOLTA

Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 20.12.2021 - POW-EN 

2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - Innogy

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosi za rok 2018 - 2019

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - Konica Minolta

Zmluva o úrazovom poistení Školák - Generali

Rámcová kúpna zmluva - KON-RAD spol. s r.o.

Rámcová kúpna zmluva - Gastro-max, s.r.o.

Zmluva na dodávku pekárskych výrobkov - Karol Tanglmayer- Pekáreň

Obchodná zmluva o dodávke ovocia a zeleniny - PEŠKO & TURNER s.r.o.

Obchodná zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov - ARPÁD BOGNÁR

Kúpno-predajná zmluva o kúpe a predaji tovaru - QUALITED s.r.o.

Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravinárskeho tovaru - PICADO

 

2018

Šťastná-Hodnotiaca-správa-2017-2018

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb

Zmluva s rímskokatolickou cirkvou

2017

Zmluva o prenájme rohoží - Berendsen

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - Konica Minolta

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Šťastná-Hodnotiaca-správa-2016-2017

Protokol č. 23/2016 o zverení nehnuteľného majetku

Protokol č. 08/2017 o zverení nehnuteľného majetku

Zmluva o poskytnutí právnych služieb 

Zmluva o spolupráci - BONI FRUCTI

2016

 

Zmluva o prenájme a servise hygienických produktov - CWS Boco

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Telekom

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu     

Zmluva o vykonaní servisných prác- HEATING PRO s.r.o. 

Zmluva o poskytovaní administratívno-technických a ekonomických služieb 

Zmluva na výkon elektrotechnika špecialistu 

Zmluva na výkon technika požiarnej ochrany

Zmluva na výkon bezpečnostného technika

Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - BVS